Infrastruktur

En fungerande infrastruktur är något som vi många gånger tar för givet i dagens samhälle. För att upprätthålla en tillförlitlig infrastruktur arbetar ABEKA så att kraften finns tillgänglig.

Vid projektering, beredning och besiktning utgår ABEKA alltid från kundens krav på standard, konstruktion, material och miljöpåverkan.

ABEKA kan erbjuda eltekniska lösningar inom infrastruktur i alla storlekar från gatubelysning till järnväg.

Med ABEKAs långa erfarenhet och breda kompetens samt vårt stora kontaktnät när det gäller reservdelar och leverantörer inom allt från låg- till högspänning kan du känna dig trygg.

background_blue.gif

Samarbetspartners

Tjänster

INDUSTRI

Med vår höga kompetens och långa erfarenhet tar ABEKA kraften till industrin.

FÖRNYELSEBAR ENERGI

Naturens kraft finns omkring oss hela tiden. ABEKA värnar om den kraften.

INFRASTRUKTUR

ABEKA arbetar så att kraften inom infrastrukturen ständigt är tillgänglig för alla.

ELDISTRIBUTION

ABEKA har kraften att utföra uppdrag inom såväl låg- som högspänning.