ABEKA för kraften vidare!

ABEKA El & Kraftanläggningar startades 1995 och är en komplett leverantör för tjänster inom högspänning med kunder runt om i hela landet, främst inom eldistribution, förnyelsebar energi och tung industri. 

Vi utför tjänster vid exempelvis installation av elanläggningar, konstruktion av kraftstationer, drift och underhåll av kraftstationer och elnät samt byggnation av transformatorstationer. Bland våra nöjda kunder kan du hitta eldistributörer, nätägare, vindkraftsparker, kommuner och tung industri.

ABEKA gör så mycket mer än konstruktion och installation av kraftstationer. Vi är ett kraftbolag som tar till vara på kraften i våra projekt.

Kraften inom ABEKA resulterar i ett ansvarstagande hela vägen så att du som kund ska få högsta möjliga kvalitet. Oavsett om du anlitar ABEKA när du ska bygga ett ställverk, ta en transformatorstation i drift eller bygga en vindkraftpark har vi kraft och kompetens inom företaget

Våra tjänster har vi valt att dela in i fyra kompetensområden; industri, förnyelsebar energi, infrastruktur och eldistribution. Inom varje område har vi stort fokus på att leverera hög kvalitet, vilket resulterat ett antal certifikat som gör oss till en stark entreprenör på marknaden. 

Är du i behov av en entreprenör inom elkraft är ABEKA det rätta för dig.

background_blue.gif

Våra policys

ARBETSMILJÖ & ETIK

ABEKA arbetar aktivt för att skapa en sund arbetsplats för alla medarbetare. Det sker bland annat genom att förebygga risken för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa. På ABEKA finns en arbetsmiljö- och etikansvarig som rapporterar till VD. ABEKA står upp för FN:s Global Compact principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt bekämpning av korruption.

KVALITET

ABEKA ska kontinuerligt säkerställa att tjänster och produkter som ABEKA tillhandahåller uppfyller de uttalade krav och förväntningar som ställs på en seriös leverantör. ABEKA skall självklart både internt och externt uppträda så att ett gott samarbete med kunder och leverantörer uppfylls. ABEKAs kunder ska i alla lägen kunna känna sig trygga och se ett väl utfört arbete som en självklarhet.

MILJÖ

ABEKA ska verka för ett långsiktigt och hållbart samhälle genom att erbjuda produkter och tjänster med minimal skadlig påverkan på människor och miljö. Vi ska aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter. ABEKA ska genom ständiga förbättringar anpassa miljöpåverkan från vår verksamhet.

background-green.jpg
 

Engagemang

ABEKA stöder idag en rad olika organisationer och föreningar som vi tycker arbetar för en bra sak och leder till ett hållbart samhälle.

 

Nyköpings BIS Fotboll

IK Tun Fotboll

Linus Lagerström LL45 Racing

Gripen HC Nyköping

Nyköpings Hockey Ungdom

Nyköpings Orienteringsklubb

Hargs Bollsklubb

John Lindman Speedway

Nyköpings GK

Psoriasisförbundet

Kim Lindström Motorcross

Sörmlandsleden