Förnyelsebar energi

Naturens kraft finns omkring oss hela tiden. Solen som värmer, jorden som lagrar, vinden som blåser och vatten som strömmar. ABEKA arbetar med att ta tillvara på den kraften och föra den vidare så att den blir hanterbar för oss i vår vardag.

Vid projektering, beredning och besiktning utgår ABEKA alltid från kundens krav på standard, konstruktion, material och miljöpåverkan.

ABEKA utför främst projekt inom vindkraft där tillgången är nästan oändlig, vinden kostar ingenting och skapar inte några föroreningar. Vi har även kompetens inom opto och fibernät.

Vindkraft är i dag den procentuellt snabbast växande energikällan i Sverige och internationellt. Sedan mitten av 80-talet har vindkraften fördubblats vart fjärde år.

background_blue.gif

Samarbetspartners

Tjänster

INDUSTRI

Med vår höga kompetens och långa erfarenhet tar ABEKA kraften till industrin.

FÖRNYELSEBAR ENERGI

Naturens kraft finns omkring oss hela tiden. ABEKA värnar om den kraften.

INFRASTRUKTUR

ABEKA arbetar så att kraften inom infrastrukturen ständigt är tillgänglig för alla.

ELDISTRIBUTION

ABEKA har kraften att utföra uppdrag inom såväl låg- som högspänning.