Eldistribution

Arbete med kraftledningar kräver hög kompetens och med kraften och kompetensen inom ABEKA kan vi utföra alla typer av uppdrag inom eldistribution.

ABEKA arbetar idag med kunder inom såväl låg- som högspänning, från 0,4 till 400 kV. Vi har lång erfarenhet och strävar ständigt efter hög kvalitet utifrån såväl dina som våra krav på standard, konstruktion, material och miljöpåverkan.

background_blue.gif

Samarbetspartners

Tjänster

INDUSTRI

Med vår höga kompetens och långa erfarenhet tar ABEKA kraften till industrin.

FÖRNYELSEBAR ENERGI

Naturens kraft finns omkring oss hela tiden. ABEKA värnar om den kraften.

INFRASTRUKTUR

ABEKA arbetar så att kraften inom infrastrukturen ständigt är tillgänglig för alla.

ELDISTRIBUTION

ABEKA har kraften att utföra uppdrag inom såväl låg- som högspänning.